Çap  Çap olunan siyahı Excel formatına ixrac  Excel formatına ixrac Əlavə süzgəcdən keçirmə  Əlavə süzgəcdən keçirmə

Nömrə Adı Kod
Müəssisə kateqoriyası Müəssisə tipi
Tədris forması Tədris dili
1 Astara şəhər M.Ə.Sabir adına 1 saylı orta məktəb AST0001001
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
2 Astara şəhər C.Babayev adına 3 saylı orta məktəb AST0001003
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
3 Astara şəhər Ş.Qasımov adına 4 saylı orta məktəb AST0001004
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
4 Astara şəhər 5 saylı orta məktəb AST0001005
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
5 Astara şəhər F.Əliyarov adına 6 saylı orta məktəb AST0001006
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
6 Astara şəhər R.Camalov adına 7 saylı orta məktəb AST0001007
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
7 Sipiyəpart kənd tam orta məktəb AST0021000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
8 Alaşa kənd R.Şahbazov adına əsas məktəb AST0032000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
9 Artupa kənd Y.Ağayev adına orta məktəb AST0041000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
10 Balaca Şahağacı kənd orta məktəb AST0051000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
11 Burzubənd kənd orta məktəb AST0061000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
12 Deqədi kənd əsas məktəb AST0072000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
13 Ərçivan kənd F.Qasımov adına 1 saylı orta məktəb AST0081001
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
14 Ərçivan kənd S.Kələntərov adına 2 saylı orta məktəb AST0081002
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
15 Ərçivan kənd N.Kərimov adına 3 saylı orta məktəb AST0081003
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
16 Ərçivan kənd 4 saylı orta məktəb AST0081004
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
17 Asxanakəran kənd B.Rüstəmov adına orta məktəb AST0091000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
18 Kakalos kənd C.Cabbarlı adına 1 saylı orta məktəb AST0101001
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
19 Kakalos kənd Ə.Məmmədov adına 2 saylı orta məktəb AST0101002
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
20 Kijabə qəsəbə orta məktəb AST0111000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
21 Tüləgüvən kənd X.Şəkərov adına orta məktəb AST0121000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
22 Lovayin kənd A.Hidayətov adına orta məktəb AST0131000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
23 Rüdəkənar kənd S.Əliyev adına əsas məktəb AST0142000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
24 Maşxan kənd N.Əliyev adına orta məktəb AST0151000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
25 Marzəsəy kənd əsas məktəb AST0162000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan