Çap  Çap olunan siyahı Excel formatına ixrac  Excel formatına ixrac Əlavə süzgəcdən keçirmə  Əlavə süzgəcdən keçirmə

Nömrə Adı Kod
Müəssisə kateqoriyası Müəssisə tipi
Tədris forması Tədris dili
1 Zaqatala şəhər Humanitar fənlər gimnaziyası ZAQ0001000
Ümumi təhsil müəssisələri Gimnaziya
Əyani Azərbaycan
2 Zaqatala şəhər Z.Murtuzayev adına 1 saylı orta məktəb ZAQ0001001
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
3 Zaqatala şəhər N.Hüseynov adına 2 saylı orta məktəb ZAQ0001002
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
4 Zaqatala şəhər S.Qurbanov adına 3 saylı orta məktəb ZAQ0001003
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
5 Zaqatala şəhər 5 saylı ümumi orta məktəb ZAQ0002005
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
6 Zaqatala şəhər internat məktəb ZAQ0004000
Ümumi təhsil müəssisələri Ümümtəhsil internat məktəbi
Əyani Azərbaycan
7 Aşağı Çardaxlar kənd orta məktəb ZAQ0011000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
8 Bazar kənd V.Ağasıyev adına orta məktəb ZAQ0021000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
9 Bəhmətli kənd Ə.Cavadov adına orta məktəb ZAQ0031000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
10 Cımcımax kənd əsas məktəb ZAQ0052000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
11 Car kənd 1 saylı orta məktəb ZAQ0061001
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
12 Car kənd 2 saylı əsas məktəb ZAQ0062002
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
13 Çobankol kənd İ.Kərimov adına orta məktəb ZAQ0071000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
14 Çökəkoba kənd orta məktəb ZAQ0081000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
15 Çüdülübinə kənd əsas məktəb ZAQ0092000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
16 Danaçı kənd 1 saylı orta məktəb ZAQ0101001
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
17 Danaçı kənd 2 saylı orta məktəb ZAQ0101002
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
18 Danaçı kənd 3 saylı əsas məktəb ZAQ0102003
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
19 Ələsgər kənd Ə.Əliyev adına əsas məktəb ZAQ0112000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
20 Əliabad qəsəbə A.Hacıyev adına 1 saylı orta məktəb ZAQ0121001
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
21 Əliabad qəsəbə E.Həsənov adına 2 saylı orta məktəb ZAQ0121002
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
22 Əliabad qəsəbə 3 saylı orta məktəb ZAQ0121003
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
23 Əliabad qəsəbə 4 saylı orta məktəb ZAQ0121004
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
24 Əli-Bayramlı kənd M.Musayev adına orta məktəb ZAQ0131000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
25 Fındıqlı kənd əsas məktəb ZAQ0152000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan