Çap  Çap olunan siyahı Excel formatına ixrac  Excel formatına ixrac Əlavə süzgəcdən keçirmə  Əlavə süzgəcdən keçirmə

Nömrə Adı Kod
Müəssisə kateqoriyası Müəssisə tipi
Tədris forması Tədris dili
1 Yardımlı qəsəbə M.F.Axundov adına 1 saylı orta məktəb YAR0001001
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
2 Yardımlı qəsəbə V.H.Məmmədov adına 2 saylı orta məktəb YAR0001002
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
3 Abasabad kənd əsas məktəb YAR0012000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
4 Alar kənd orta məktəb YAR0031000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
5 Alçabulaq kənd Ə.Y.Xurduşov adına orta məktəb YAR0041000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
6 Anzov kənd orta məktəb YAR0051000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
7 Arus kənd A.B.Nəcəfov adına orta məktəb YAR0061000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
8 Arvana kənd orta məktəb YAR0071000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
9 Astanlı kənd Y.A.Məmmədov adına orta məktəb YAR0081000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
10 Avur kənd ibtidai məktəb YAR0103000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
11 Bozayran kənd orta məktəb YAR0131000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
12 Bürzünbül kənd orta məktəb YAR0141000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
13 Çanaqbulaq kənd A.A.Məmmədov adına orta məktəb YAR0151000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
14 Çayüzü kənd orta məktəb YAR0161000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
15 Dağüzü kənd A.E.Kərimov adına tam orta məktəb YAR0181000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
16 Daşkənd kənd M.R.Xanıyev adına orta məktəb YAR0191000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
17 Ərsilə kənd orta məktəb YAR0221000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
18 Gavran kənd orta məktəb YAR0241000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
19 Gendərə kənd əsas məktəb YAR0252000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
20 Gərsava kənd əsas məktəb YAR0262000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
21 Gölyeri kənd Ə.İ.Novruzov adına əsas məktəb YAR0272000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
22 Hamarkənd kənd orta məktəb YAR0291000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
23 Honuba Şıxlar kənd Ə.Ş.Nəsirov adına orta məktəb YAR0301000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
24 Honuba kənd Ə.N.Mirzəyev adına orta məktəb YAR0301001
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
25 Horonu kənd orta məktəb YAR0321000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan