Çap  Çap olunan siyahı Excel formatına ixrac  Excel formatına ixrac Əlavə süzgəcdən keçirmə  Əlavə süzgəcdən keçirmə

Nömrə Adı Kod
Müəssisə kateqoriyası Müəssisə tipi
Tədris forması Tədris dili
1 Şamaxı şəhər S.M.Qənizadə adına 1 saylı orta məktəb SHM0001001
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
2 Şamaxı şəhər 2 saylı orta məktəb SHM0001002
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
3 Şamaxı Avropa liseyi SHM0001019
Ümumi təhsil müəssisələri Lisey
Əyani Azərbaycan
4 Şamaxı şəhər M.K.Veyisov adına 6 saylı orta məktəb SHM0001006
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
5 Şamaxı şəhər M.Hadi adına 9 saylı orta məktəb SHM0001009
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
6 Şamaxı şəhər 10 saylı orta məktəb SHM0001010
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
7 Şamaxı şəhər Texniki, humanitar və təbiət təmayüllü lisey SHM0001011
Ümumi təhsil müəssisələri Lisey
Əyani Azərbaycan
8 Şamaxı şəhər 3 saylı orta məktəb SHM0002003
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
9 Şamaxı şəhər 8 saylı ibtidai məktəb SHM0003008
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
10 Adnalı kənd orta məktəb SHM0011000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
11 Avaxıl kənd orta məktəb SHM0021000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
12 Bağırlı kənd F.Şixəliyev adına orta məktəb SHM0031000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
13 Bağırlı Dağ kənd orta məktəb SHM0041000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
14 Böyük Xınıslı kənd R.Soltanov adına əsas məktəb SHM0052000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
15 Cabanı kənd əsas məktəb SHM0062000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
16 Çağan kənd əsas məktəb SHM0072000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
17 II Çağan kənd ibtidai məktəb SHM0073000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
18 Çarhan kənd Ak.H.Hüseynov adına orta məktəb SHM0081000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
19 Çarhan kənd A.Qeybullayev adına əsas məktəb SHM0082000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
20 I Çaylı kənd orta məktəb SHM0091000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
21 Çıraqlı kənd əsas məktəb SHM0112000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
22 Çuxuryurd kənd orta məktəb SHM0121000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
23 Çuxuryurd kənd ibtidai məktəb SHM0123000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
24 Dədəgünəş kənd əsas məktəb SHM0132000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
25 Dəmirçi kənd orta məktəb SHM0141000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan