Çap  Çap olunan siyahı Excel formatına ixrac  Excel formatına ixrac Əlavə süzgəcdən keçirmə  Əlavə süzgəcdən keçirmə

Nömrə Adı Kod
Müəssisə kateqoriyası Müəssisə tipi
Tədris forması Tədris dili
1 Şəki şəhər 1 saylı orta məktəb SHA0001001
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
2 Şəki şəhər 3 saylı orta məktəb SHA0001003
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
3 Şəki şəhər 4 saylı orta məktəb SHA0001004
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
4 Şəki şəhər 5 saylı orta məktəb SHA0001005
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
5 Şəki şəhər 6 saylı orta məktəb SHA0001006
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
6 Şəki şəhər 7 saylı orta məktəb SHA0001007
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
7 Şəki şəhər 8 saylı orta məktəb SHA0001008
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
8 Şəki şəhər 9 saylı orta məktəb SHA0001009
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
9 Şəki şəhər 10 saylı orta məktəb SHA0001010
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
10 Şəki şəhər 11 saylı orta məktəb SHA0001011
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
11 Şəki şəhər 12 saylı orta məktəb SHA0001012
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
12 Şəki şəhər 14 saylı orta məktəb SHA0001014
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
13 Şəki şəhər 17 saylı orta məktəb SHA0001017
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
14 Şəki şəhər 18 saylı orta məktəb SHA0001018
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
15 Şəki şəhər 19 saylı orta məktəb SHA0001019
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
16 Şəki şəhər 20 saylı orta məktəb SHA0001020
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
17 Şəki şəhər Ə.Abdullayev adına 21 saylı orta məktəb SHA0001021
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
18 Şəki şəhər fizika və riyaziyyat humanitar təmayüllü lisey SHA0001025
Ümumi təhsil müəssisələri Lisey
Əyani Azərbaycan
19 Şəki şəhər ümumtəhsil internat məktəb SHA0004000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
20 Cəfərabad kənd orta məktəb SHA0011000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
21 Böyük Dəhnə kənd 1 saylı orta məktəb SHA0021001
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
22 Böyük Dəhnə kənd 2 saylı orta məktəb SHA0021002
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
23 Kiçik Dəhnə kənd 1 saylı orta məktəb SHA0031001
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
24 Kiçik Dəhnə kənd 2 saylı orta məktəb SHA0031002
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
25 Suçma kənd orta məktəb SHA0041000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan