Çap  Çap olunan siyahı Excel formatına ixrac  Excel formatına ixrac Əlavə süzgəcdən keçirmə  Əlavə süzgəcdən keçirmə

Nömrə Adı Kod
Müəssisə kateqoriyası Müəssisə tipi
Tədris forması Tədris dili
1 Qazax şəhər Ə.Əfəndiyev adına 1 saylı orta məktəb QAZ0001001
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
2 Qazax şəhər S.Vurğun adına 2 saylı orta məktəb QAZ0001002
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
3 Qazax şəhər İ.Qayıbov adına 3 saylı orta məktəb QAZ0001003
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
4 Qazax şəhər 4 saylı orta məktəb QAZ0001004
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
5 Qazax şəhər N.Vəliyev adına 5 saylı orta məktəb QAZ0001005
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
6 Qazax şəhər H.Qaratel adına əsas məktəb QAZ0002000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
7 Ağköynək kənd Ş.Çobanov adına orta məktəb QAZ0011000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
8 Alpoud kənd Rəsul Mirzəyev adına orta məktəb QAZ0021000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
9 Aşağı Salahlı kənd N.Hüseynov adına orta məktəb QAZ0041000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
10 Aslanbəylil kənd orta məktəb QAZ0051000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
11 Barxudarlı kənd əsas məktəb QAZ0062000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
12 Canallı kənd orta məktəb QAZ0071000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
13 Çaylı kənd V.Göşşüyev adına 1 saylı orta məktəb QAZ0081001
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
14 Çaylı kənd E.Cəfərov adına 2 saylı orta məktəb QAZ0081002
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
15 Cəfərli kənd M.Dilbazi adına orta məktəb QAZ0091000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
16 Daşsalahlı kənd A.Əmilov adına 1 saylı orta məktəb QAZ0101001
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
17 Dəmirçilər kənd E.Qurbanov adına orta məktəb QAZ0111000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
18 Fərəhli kənd K. Kərimov adına əsas məktəb QAZ0122000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
19 Hüseynbəyli kənd Alı Əliyev adına orta məktəb QAZ0131000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
20 I Şıxlı kənd Musa Həsənov adına orta məktəb QAZ0141000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
21 I Şıxlı kənd əsas məktəb QAZ0142000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
22 II Şıxlı kənd E.Musayev adına orta məktəb QAZ0151000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
23 Kəmərli kənd A.Kəmərli adına orta məktəb QAZ0161000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
24 Kommuna kənd S.Həsənov adına orta məktəb QAZ0171000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
25 Kosalar kənd İsmayıl Şıxlı adına orta məktəb QAZ0181000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan