Çap  Çap olunan siyahı Excel formatına ixrac  Excel formatına ixrac Əlavə süzgəcdən keçirmə  Əlavə süzgəcdən keçirmə

Nömrə Adı Kod
Müəssisə kateqoriyası Müəssisə tipi
Tədris forması Tədris dili
1 Qax şəhər D.Əliyeva adına 1 saylı orta məktəb QAX0001001
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
2 Qax şəhər N.Allahverdiyev adına 2 saylı orta məktəb QAX0001002
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
3 Qax şəhər 4 saylı orta məktəb QAX0001004
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
4 Qax şəhər T.İsmayılov adına 5 saylı orta məktəb QAX0001005
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
5 Qum kənd orta məktəb QAX0011000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
6 Zərnə kənd S.Vəliyev adına orta məktəb QAX0031000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
7 Güllük kənd M.Ə.Sabir adına orta məktəb QAX0041000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
8 Güllük kənd əsas məktəb QAX0042000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
9 Tasmalı kənd E.Şahmərdarov adına orta məktəb QAX0051000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
10 Zəyəm kənd Ə.Cabbaroğlu adına orta məktəb QAX0061000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
11 Qarabaldır kənd orta məktəb QAX0081000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
12 Qorağan kənd S.Rəhimov adına tam orta məktəb QAX0101000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
13 Almalı kənd orta məktəb QAX0111000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
14 Dəymədağlı kənd İ.Məmmədov adına tam orta məktəb QAX0121000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
15 Qıpçaq kənd orta məktəb QAX0141000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
16 Baydarlı kənd orta məktəb QAX0151000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
17 Ağyazı kənd tam orta məktəb QAX0161000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
18 Qaratala kənd orta məktəb QAX0171000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
19 İnqiloy-Kötüklü kənd orta məktəb QAX0181000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Gürcü
20 Qaşqaçay kənd orta məktəb QAX0191000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
21 İlisu kənd Nizami adına orta məktəb QAX0201000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
22 Qaxbaş kənd 1 saylı orta məktəb QAX0211001
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Gürcü
23 Qaxbaş kənd 2 saylı orta məktəb QAX0211002
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
24 Qaxinqiloy kənd orta məktəb QAX0221000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Gürcü
25 Marsan kənd Ə.Abdullayev adına orta məktəb QAX0231000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan