Çap  Çap olunan siyahı Excel formatına ixrac  Excel formatına ixrac Əlavə süzgəcdən keçirmə  Əlavə süzgəcdən keçirmə

Nömrə Adı Kod
Müəssisə kateqoriyası Müəssisə tipi
Tədris forması Tədris dili
1 Ağdam rayon 1 saylı orta məktəb AGM0001001
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
2 Ağdam rayon 2 saylı orta məktəb AGM0001002
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
3 Ağdam rayon 3 saylı orta məktəb AGM0001003
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
4 Ağdam rayon 4 saylı orta məktəb AGM0001004
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
5 Ağdam rayon 5 saylı orta məktəb AGM0001005
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
6 Ağdam rayon 8 saylı orta məktəb AGM0001008
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
7 Ağdam rayon 9 saylı orta məktəb AGM0001009
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
8 Ağdam rayon 11 saylı orta məktəb AGM0001011
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
9 Ağdam rayon 12 saylı orta məktəb AGM0001012
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
10 Ağdam rayon 14 saylı orta məktəb AGM0001014
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
11 Ağdam rayon 15 saylı orta məktəb AGM0001015
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
12 Ağdam rayon 18 saylı orta məktəb AGM0001018
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
13 Ağdam rayon 19 saylı orta məktəb AGM0001019
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
14 Ağdam rayon 23 saylı orta məktəb AGM0001023
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
15 Ağdam rayon 24 saylı orta məktəb AGM0001024
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
16 Ağdam rayon 25 saylı əsas məktəb AGM0001025
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
17 Ağdam rayon 26 saylı orta məktəb AGM0001026
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
18 Ağdam rayon 27 saylı orta məktəb AGM0001027
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
19 Ağdam rayon 28 saylı orta məktəb AGM0001028
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
20 Ağdam rayon 31 saylı orta məktəb AGM0001031
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
21 Ağdam rayon 32 saylı orta məktəb AGM0001032
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
22 Ağdam rayon 33 saylı orta məktəb AGM0001033
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
23 Ağdam rayon 34 saylı orta məktəb AGM0001034
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
24 Ağdam rayon 35 saylı orta məktəb AGM0001035
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
25 Ağdam rayon 36 saylı orta məktəb AGM0001036
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan