Çap  Çap olunan siyahı Excel formatına ixrac  Excel formatına ixrac Əlavə süzgəcdən keçirmə  Əlavə süzgəcdən keçirmə

Nömrə Adı Kod
Müəssisə kateqoriyası Müəssisə tipi
Tədris forması Tədris dili
1 Kəlbəcər rayon 1 saylı orta məktəb KEL0001001
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
2 Kəlbəcər rayon 2 saylı orta məktəb KEL0001002
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
3 Kəlbəcər rayon 3 saylı orta məktəb KEL0001003
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
4 Kəlbəcər rayon 4 saylı orta məktəb KEL0001004
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
5 Kəlbəcər rayon 5 saylı orta məktəb KEL0001005
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
6 Kəlbəcər rayon 6 saylı orta məktəb KEL0001006
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
7 Kəlbəcər rayon 7 saylı orta məktəb KEL0001007
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
8 Kəlbəcər rayon 8 saylı orta məktəb KEL0001008
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
9 Kəlbəcər rayon 9 saylı orta məktəb KEL0001009
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
10 Kəlbəcər rayon 10 saylı orta məktəb KEL0001010
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
11 Kəlbəcər rayon 11 saylı orta məktəb KEL0001011
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
12 Kəlbəcər rayon 13 saylı orta məktəb KEL0001013
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
13 Kəlbəcər rayon 14 saylı orta məktəb KEL0001014
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
14 Kəlbəcər rayon 15 saylı əsas məktəb KEL0001015
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
15 Kəlbəcər rayon 17 saylı orta məktəb KEL0001017
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
16 Kəlbəcər rayon 18 saylı orta məktəb KEL0001018
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
17 Kəlbəcər rayon 19 saylı orta məktəb KEL0001019
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
18 Kəlbəcər rayon 21 saylı orta məktəb KEL0001021
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
19 Kəlbəcər rayon 22 saylı orta məktəb KEL0001022
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
20 Kəlbəcər rayon 23 saylı orta məktəb KEL0001023
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
21 Kəlbəcər rayon 25 saylı orta məktəb KEL0001025
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
22 Kəlbəcər rayon 26 saylı orta məktəb KEL0001026
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
23 Kəlbəcər rayon 28 saylı orta məktəb KEL0001028
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
24 Kəlbəcər rayon 29 saylı orta məktəb KEL0001029
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
25 Kəlbəcər rayon 30 saylı orta məktəb KEL0001030
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan