Çap  Çap olunan siyahı Excel formatına ixrac  Excel formatına ixrac Əlavə süzgəcdən keçirmə  Əlavə süzgəcdən keçirmə

Nömrə Adı Kod
Müəssisə kateqoriyası Müəssisə tipi
Tədris forması Tədris dili
1 İmişli şəhər N.Nərimanov adına 1 saylı orta məktəb IMS0001001
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
2 İmişli şəhər N.Gəncəvi adına 2 saylı orta məktəb IMS0001002
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
3 İmişli şəhər Ş.Məmmədov adına 3 saylı orta məktəb IMS0001003
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
4 İmişli şəhər E.İbrahimov adına 4 saylı orta məktəb IMS0001004
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
5 İmişli şəhər N.Şirinov adına 5 saylı orta məktəb IMS0001005
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
6 İmişli şəhər Ə.Səmədov adına 6 saylı orta məktəb IMS0001006
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
7 İmişli şəhər A.Eminov adına 7 saylı orta məktəb IMS0001007
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
8 İmişli şəhər 8 saylı orta məktəb IMS0003000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
9 Ağaməmmədli kənd E.Heydərov adına orta məktəb IMS0021000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
10 Ağamallar kənd M.Aslanov adına orta məktəb IMS0031000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
11 Allahmədətli kənd əsas məktəb IMS0042000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
12 Aranlı kənd Y.Sadatxanov adına 1 saylı orta məktəb IMS0051001
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
13 Aranlı kənd N.Əsədov adına 2 saylı orta məktəb IMS0051002
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
14 Axıcanlı kənd S.Məmmədov adına orta məktəb IMS0061000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
15 Bəcirəvan kənd A.Kərimov adına orta məktəb IMS0071000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
16 Bəhrəmtəpə kənd R.Alışov adına orta məktəb IMS0081000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
17 Boşçallar kənd N.Namazov adına orta məktəb IMS0091000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
18 Buludlu kənd İ.Allahverdiyev adına orta məktəb IMS0101000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
19 Çahar kənd C.Nəsirov adına orta məktəb IMS0111000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
20 Cavadxanlı kənd R.Abdullayev adına orta məktəb IMS0121000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
21 Çaxırlı kənd F.Quliyev adına orta məktəb IMS0131000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
22 Cəfərli kənd T.İsmayılov adına 1 saylı orta məktəb IMS0141001
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
23 Cəfərli kənd F.Rəhimov adına 2 saylı orta məktəb IMS0141002
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
24 Göbəktala kənd A.Atayev adına orta məktəb IMS0151000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
25 Gövhərli kənd orta məktəb IMS0161000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan