Çap  Çap olunan siyahı Excel formatına ixrac  Excel formatına ixrac Əlavə süzgəcdən keçirmə  Əlavə süzgəcdən keçirmə

Nömrə Adı Kod
Müəssisə kateqoriyası Müəssisə tipi
Tədris forması Tədris dili
1 Göyçay şəhər R.Rza adına 1 saylı orta məktəb GOY0001001
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
2 Göyçay şəhər E.Əkbərov adına 2 saylı orta məktəb GOY0001002
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
3 Göyçay şəhər Ak.Z.Bünyadov adına 3 saylı orta məktəb GOY0001003
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
4 Göyçay şəhər M.Muradov adına 4 saylı orta məktəb GOY0001004
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
5 Göyçay şəhər 5 saylı orta məktəb GOY0001005
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
6 Göyçay şəhər M.Füzuli adına 6 saylı orta məktəb GOY0001006
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
7 Göyçay şəhər N.Gəncəvi adına 7 saylı orta məktəb GOY0001007
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
8 Göyçay şəhər Ə.Q.Qantəmir adına 9 saylı orta məktəb GOY0001009
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
9 Göyçay şəhər V.Əliyev adına 8 saylı əsas məktəb GOY0002008
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
10 Göyçay şəhər internat orta məktəb GOY0004001
Ümumi təhsil müəssisələri Ümümtəhsil internat məktəbi
Əyani Azərbaycan
11 Alpout kənd X.Cəfərov adına orta məktəb GOY0011000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
12 Alxasava kənd orta məktəb GOY0021000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
13 Aşağı Qaraməryəm kənd orta məktəb GOY0031000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
14 Bığır kənd Ə.Əfəndi adına 1 saylı orta məktəb GOY0041001
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
15 Bığır kənd 2 saylı orta məktəb GOY0041002
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
16 Bığır kənd N.İsmayılov adına 3 saylı orta məktəb GOY0041003
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
17 Bəydövül kənd Ə.Əsədov adına orta məktəb GOY0051000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
18 Çərəcə kənd Q.Baxışov adına orta məktəb GOY0061001
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
19 Cəyirli kənd əsas məktəb GOY0072000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
20 Çərəkə kənd S.Mirzəyev adına 1 saylı orta məktəb GOY0081001
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
21 Çərəkə kənd E.Əzizov adına 2 saylı orta məktəb GOY0081002
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
22 Çaxırlı kənd D.Məmmədov adına orta məktəb GOY0091000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
23 Çaxırlı kənd əsas məktəb GOY0092000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
24 Ərəbcəbirli kənd C.İbrahimov adına əsas məktəb GOY0102000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
25 Hüngütlü kənd N.Həsənov adına əsas məktəb GOY0112000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan