Çap  Çap olunan siyahı Excel formatına ixrac  Excel formatına ixrac Əlavə süzgəcdən keçirmə  Əlavə süzgəcdən keçirmə

Nömrə Adı Kod
Müəssisə kateqoriyası Müəssisə tipi
Tədris forması Tədris dili
1 Bərdə şəhər T.İsmayılov adına 1 saylı orta məktəb BAR0001001
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
2 Bərdə şəhər N.Gəncəvi adına 2 saylı orta məktəb BAR0001002
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Rus
3 Bərdə şəhər N.Nərimanov adına 3 saylı orta məktəb BAR0001003
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
4 Bərdə şəhər E.Kərimov adına 4 saylı orta məktəb BAR0001004
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
5 Bərdə şəhər Şəhid Alı adına 5 saylı orta məktəb BAR0001005
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
6 Bərdə şəhər 8 saylı orta məktəb BAR0001108
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
7 Bərdə şəhər F.Muradov adına 7 saylı əsas məktəb BAR0002007
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
8 Bərdə şəhər R.Musayev adına internat məktəb BAR0004000
Ümumi təhsil müəssisələri Ümümtəhsil internat məktəbi
Əyani Azərbaycan
9 Alpoud kənd N.Hüseynov adına orta məktəb BAR0011000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
10 Bəcirəvan kənd B.Əhmədov adına orta məktəb BAR0021000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
11 Böyükqəcər kənd əsas məktəb BAR0031000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
12 Çələbilər kənd S.Rəhimov adına orta məktəb BAR0041000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
13 Cumalar kənd İ.Məmmədov adına orta məktəb BAR0051000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
14 Dəymədağıldı kənd F.Əhmədov adına orta məktəb BAR0061000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
15 Əliyanlı kənd N.Paşayev adına orta məktəb BAR0071000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
16 Əmirli kənd R.Abbasov adına orta məktəb BAR0081000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
17 Ərəblər kənd orta məktəb BAR0091000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
18 Əyricə kənd E.Abdullayev adına orta məktəb BAR0101000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
19 Güloğlular kənd əsas məktəb BAR0121000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
20 Gülgəzli kənd R.Hüseynov adına orta məktəb BAR0131000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
21 Hacallı kənd E.Zeynalov adına 1 saylı orta məktəb BAR0141001
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
22 Hacallı kənd Q.Novruzov adına 2 saylı orta məktəb BAR0141002
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
23 Hacılar kənd M.İsbərov adına əsas məktəb BAR0151000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
24 Kələntərli kənd İ.Abbasov adına orta məktəb BAR0161000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan
25 Kətəlparaq kənd orta məktəb BAR0171000
Ümumi təhsil müəssisələri Tam orta ümumtəhsil məktəbi
Əyani Azərbaycan