Şəhər/kənd yerləri üzrə məktəblərin sayı Şəhər/kənd yerləri və cins üzrə şagirdlərin sayı Şəhər/kənd yerləri üzrə şagirdlərin ümumi sayı
Şəhər/kənd yerləri üzrə məktəblərin sayı Şəhər/kənd yerləri və cins üzrə şagirdlərin sayı Şəhər/kənd yerləri üzrə şagirdlərin ümumi sayı
Şəhər/kənd yerləri üzrə siniflərin ümumi sayı Şəhər/kənd yerləri və tədris ili üzrə siniflərin sayı Siniflər və şəhər/kənd yerləri üzrə şagirdlərin sayı (bir xarici dil)
Şəhər/kənd yerləri üzrə siniflərin ümumi sayı Şəhər/kənd yerləri və tədris ili üzrə siniflərin sayı Siniflər və şəhər/kənd yerləri üzrə şagirdlərin sayı (bir xarici dil)
Şagird / müəllim nisbəti Siniflər üzrə şagirdlərin orta sıxlığı Şəhər/kənd yerləri və məktəb növü üzrə ixtisaslı müəllimlər
Şagird / müəllim nisbəti Siniflər üzrə şagirdlərin orta sıxlığı Şəhər/kənd yerləri və məktəb növü üzrə ixtisaslı müəllimlər
Təhsil müəssisəsinin tipi üzrə məktəblərin sayı Birinci təlim dili üzrə məktəblərin sayı Sinif üzrə şagirdlərin sayı
Təhsil müəssisəsinin tipi üzrə məktəblərin sayı Birinci təlim dili üzrə məktəblərin sayı Sinif üzrə şagirdlərin sayı
Şəhər/kənd yerləri və təhsil müəssisəsinin tipi üzrə müəllimlərin orta pedaqoji stajı Şəhər/kənd yerləri üzrə IX sinfi bitirən şagirdlərdən axşam siniflərinə və qiyabi qruplara qəbul olunanlar Fənn üzrə müəllimlərin sayı
Şəhər/kənd yerləri və təhsil müəssisəsinin tipi üzrə müəllimlərin orta pedaqoji stajı Şəhər/kənd yerləri üzrə IX sinfi bitirən şagirdlərdən axşam siniflərinə və qiyabi qruplara qəbul olunanlar Fənn üzrə müəllimlərin sayı
Təhsil dərəcəsi üzrə müəllimlərin sayı Şəhər/kənd yerləri və sinif üzrə şagirdlərin sayında artım Şəhər/kənd yerləri və milliyyəti üzrə şagirdlərin nisbəti
Təhsil dərəcəsi üzrə müəllimlərin sayı Şəhər/kənd yerləri və sinif üzrə şagirdlərin sayında artım Şəhər/kənd yerləri və milliyyəti üzrə şagirdlərin nisbəti
Yaş üzrə I sinfə qəbul olunanlardan məktəbəqədər müəssisələrdən gələn şagirdlərin sayı Şəhər/kənd yerləri və təhsil müəssisəsinin tipi üzrə məktəb kompüter nisbəti Şəhər/kənd yerləri üzrə şagird kompüter nisbəti
Yaş üzrə I sinfə qəbul olunanlardan məktəbəqədər müəssisələrdən gələn şagirdlərin sayı Şəhər/kənd yerləri və təhsil müəssisəsinin tipi üzrə məktəb kompüter nisbəti Şəhər/kənd yerləri üzrə şagird kompüter nisbəti
Şəhər/kənd yerləri üzrə IX sinfi bitirən şagirdlərdən peşə məktəblərinə qəbul olunanlar Şəhər/kənd yerləri üzrə IX sinfi bitirən şagirdlərdən orta ixtisas təhsil müəssisələrinə qəbul olunanlar Şəhər/kənd yerləri üzrə dərs ili və yay dövrü ərzində müəssisələrdən hərbi xidmətə gedən şagirdlərin sayı
Şəhər/kənd yerləri üzrə IX sinfi bitirən şagirdlərdən peşə məktəblərinə qəbul olunanlar Şəhər/kənd yerləri üzrə IX sinfi bitirən şagirdlərdən orta ixtisas təhsil müəssisələrinə qəbul olunanlar Şəhər/kənd yerləri üzrə dərs ili və yay dövrü ərzində müəssisələrdən hərbi xidmətə gedən şagirdlərin sayı
Şəhər/kənd yerləri üzrə dərs ili və yay dövrü ərzində müəssisələrdən xarici ölkələrə gedən şagirdlərin sayı Dərs ili və yay dövrü ərzində müəssisələrdən gedən şagirdlərin sayı Dərs ili və yay dövrü ərzində müəssisəyə qəbul olunan şagirdlərin sayı
Şəhər/kənd yerləri üzrə dərs ili və yay dövrü ərzində müəssisələrdən xarici ölkələrə gedən şagirdlərin sayı Dərs ili və yay dövrü ərzində müəssisələrdən gedən şagirdlərin sayı Dərs ili və yay dövrü ərzində müəssisəyə qəbul olunan şagirdlərin sayı
Şəhər/kənd yerləri üzrə illik qiymətlərinin 50%-dən çoxu 5 olan məktəblərin sayı Şagirdlərin illik qiymətlərinin nisbəti Şəhər/kənd yerləri və yaş üzrə şagirdlərin sayı
Şəhər/kənd yerləri üzrə illik qiymətlərinin 50%-dən çoxu 5 olan məktəblərin sayı Şagirdlərin illik qiymətlərinin nisbəti Şəhər/kənd yerləri və yaş üzrə şagirdlərin sayı